עיראק, סוריה והקנוניה: התיאוריה החלופית מאחורי קריסתן של שתי המדינות 

הסטריאוטיפ העדתי שעליו עמד אדוארד סעיד, שמזה שנים הוא חלק אינטגרלי מצורת הארגון הפוליטי בלבנון, "זלג" בשנים האחרונות גם לסוריה ולעיראק. אך האם סיבת קריסתן של שתי האחרונות היא איננה דווקא אותה עדתיות ידועה לשמצה, אלא קנוניה מערבית בשותפות סעודיה?

אליצור גלוק
15/08/2022