האם הפלסטיני הוא לוחם חופש, ותו לא?

יש מגוון תשובות לשאלה "מיהו פלסטיני?" – אדם עמל העובד לפרנסתו, סטודנט באוניברסיטה העברית או בטכניון, פליט זה עשרות שנים, ועוד – אבל הפוליטיקה הפלסטינית מבליטה כמעט אך ורק סוג אחד: לוחם החופש. האם הדבר נועד להסוות את קוצר ידה?

מאג'ד כיאלי
11/01/2023