מציאות חדשה עבור המיעוט המוסלמי בדרום הפיליפינים?

בדרום הפיליפינים מנסים לבנות בשנים האחרונות מציאות חדשה שתאפשר יחסי שלום בין המדינה, בעלת הרוב הקתולי, לבין המיעוט המוסלמי בה. מציאות חדשה זו מכוונת במידה רבה גם לשיקום ולפיתוח כלכליים, כי לכולם ברור ללא שינוי יסודי תישאר מצוקה, ניכור, אלימות וטרור

גיורא אלירז
20/12/2022