איראן: הבעיה עם הניסיון להפיל משטרים רודניים

אל מול הזעם העממי, המשטר האיראני משתמש באותן שיטות, על כל סוגיהן וגווניהן, שבהן משתמשים משטרים רודניים: טרור וניסיונות השמצה, מאמצים לנתק את הקשר בין האזרחים לבין עצמם ובין המדינה לעולם שמחוצה לה

ג'ילבר אל-אשקר
17/01/2023