האנשים שטוענים לבעלות בת 3,000 שנה על ירושלים

אנשים רבים גם מאמינים שיהודים היום קשורים לבנות ולבני יהודה מלפני אלפי שנים, על אף שאין אף הוכחה לכך. עיר דוד הוא ארגון שנוסד לפעול בהתאם לאמונה זאת: לא רק ליצור נרטיב על קיום יהודי מתמשך בירושלים מהעת העתיקה עד ימינו, אלא גם לטעון בכך לבעלות על השטח ולנשל ממנו את האנשים שחיים שם כבר מאות שנים. רשמים מסיור במקום

רז סגל
09/08/2022