ישראל והחברה הערבית: שנה אחרי "שומר החומות", החוזה בין הצדדים נבחן מחדש

את ההיסטוריה של יחסי המדינה עם אזרחיה הערבים ניתן לחלק לכמה תקופות, שלכל אחת מרכיבים ייחודיים משלה. יאיר בוימל מציג בחינה היסטורית של תולדות ההפקרה וההדרה, התבוננות במצב המסוכן בהווה ומבט אופטימי לעתיד

יאיר בוימל