האם אנטי־ציונות היא האנטישמיות החדשה?

היסטורית, האנטישמיות המודרנית מזוהה עם הימין, אבל בעשורים האחרונים, עקב הפיכת המאבק הפרו־פלסטיני לחלק חשוב בסדר היום של השמאל הגלובלי, רבים טוענים שמדובר בעלייה של אנטישמיות שמאלית המוסווית כאנטי־ציונות. העמדה הזאת איננה מגובה בספרות, אבל מחקר שיצא לאחרונה לקח על עצמו לבדוק בדיוק את זה

שמואל לדרמן
12/09/2022