הכירו את המומחית: טלי זילברשטיין

מעבר להיותה חוקרת, היא תסריטאית ואשת חינוך, ולכל תחום היא מביאה חשיבה ביקורתית, ששואלת בעיקר: מדוע הדבר נראה כך. כך, בחנה כיצד בקולנוע האפריקאי העכשווי ניכר קשור עמוק למעצמות הקולוניאליסטיות ששלטו בהן, ומדוע לאחרונה נרשמת בקולנוע הערבי נוכחות מוגברת לנשים

טלי זילברשטיין