יצא המרצע מן השק

בעמוד זה אנו מציגים מאמרים שפורסמו כאן בפורום לחשיבה אזורית ובוחנים מזוויות מגוונות את ההתרחשויות וההיבטים השונים בבחינת יצא המרצע מהשק, ומספקים מידע וניתוח מעמיקים ביחס לשיח הציבורי והמקצועי הרווח בתחום.
יצא המרצע מן השק 17.05.2018  | 
יעל רונן
»»
צוות