אמנת חמאס

חזון חמאס ליחסים עם יהודים 23.10.2018  | 
אחמד יוסף
»»
עדכון אמנת חמאס: הכרה באילוצי המציאות 05.02.2017  | 
אלחנן מילר
»»
צוות