האמריקאים והאיראנים בעיראק

עידן בריר 1.1.2020 ב"שעה הבינלאומית". העיראקים דורשים את הסתלקות האיראנים

שתף סרטון