פרופ' ברוס וקסלר

פרופסור אמריטוס לפסיכיאטריה וחוקר בכיר באוניבריסטת ייל