אסעד גאנם.

أسعد غنام

כותב אורח

الأستاذ أسد غانم خبير في السياسة المقارنة. ينخرط أيضًا في سياسات الهويات والمجتمعات المنقسمة. جامعة حيفا