בעמוד זה אנו מציגים מאמרים הבוחנים מזוויות מגוונות את התרחשויות החוץ ישראליות ומספקים מידע וניתוח מעמיקים ומגוונים ביחס לשיח הציבורי והמקצועי הרווח בתחום

נורמליזציה ישראלית-סעודית: האם אינדונזיה היא הבאה בתור?

על רקע הנרמול האפשרי של יחסי סעודיה וישראל, עולה שוב שאלת שינוי מדיניותה של אינדונזיה כלפי ירושלים. הנושא עלה כבר בעבר, עם החתימה על הסכמי אברהם, אולם אינדונזיה הבהירה אז שלא תכונן עמה יחסים טרם יישוב הסכסוך הישראלי-פלסטיני. האם רתימתה של סעודיה תרצה אותה?

גיורא אלירז
20/09/2023