בעמוד זה אנו מציגים מאמרים הבוחנים מזוויות מגוונות את התרחשויות החוץ ישראליות ומספקים מידע וניתוח מעמיקים ומגוונים ביחס לשיח הציבורי והמקצועי הרווח בתחום

איגוד המוזיקאים המצרי ושליטת המדינה על התרבות

איגוד המוזיקאים המצרי הוא שלוחה של המדינה שנועדה להסדיר את עבודת המוזיקאים באופן שכולל גם פיקוח, הגבלה וצנזורה. מאמר חדש, המבוסס על עבודת שדה ממושכת בקרב להקות מקומיות, מגלה את יחסי המוזיקאים למדינה - והם מורכבים בהרבה מהמשוואה הפשוטה של דיכוי מול ביטוי

נועם זיצמן
16/07/2024