בעמוד זה אנו מציגים מאמרים הבוחנים מזוויות מגוונות את התרחשויות החוץ ישראליות ומספקים מידע וניתוח מעמיקים ומגוונים ביחס לשיח הציבורי והמקצועי הרווח בתחום

האופק החצי־קודר: "ביאיזציה" של השטחים הכבושים

תוכניות ל"ביאיזציה" (מלשון שטח B) של השטחים הכבושים, בגדה ובעזה, הפכו אופנתיות מאוד במרכז הפוליטי בישראל. הנוסחים שונים, אולם הרעיון המרכזי הוא שהפלסטינים יקבלו משילות בהחרגה של התחום הביטחוני. מפרספקטיבה מוסרית ופרגמטיסטית כאחת, יש בכך סכנות רבות

יריב מוהר
22/02/2024