אודות – הפורום לחשיבה אזורית

הפורום לחשיבה אזורית נוסד בשנת 2014, לאחר שלוש שנות פעילות באתר "אתה יכול לחשוב", במטרה לחולל שינוי באופן שבו הציבור הישראלי תופס את המזרח התיכון ואת מקומה של ישראל בתוכו, ולגרות שיח מורכב על האזור שאינו ממוקד יהודי.

לצורך כך, חברי המחקר בפורום, שרובם מרצים וסטודנטים למוסדות במוסדות להשכלה גבוהה בישראל, מציעים מידע וניתוח מעמיקים ומגוונים ביחס לשיח הרווח בישראל על המזרח התיכון, ו להפיץ את מוצריה לציבור.

השיח הציבורי והמקצועי בישראל על המזרח התיכון מרוכז בישראל (ובמיוחד ב"מה שטוב ליהודים"), ומפיקיו מתייחסים לעוינות הרווחת בין יהודים לערבים כמצב קיומי. לכן, שיח זה מאופיין בגישה ביטחונית, חד מימדית, הממוקדת בסיכונים מחד ובאינטרסים של מדינות, מוסדות וארגונים מצד שני.

לעומת זאת, חברי הפורום מבקשים להבין את המתרחש באזור בעיניו של "האחר", ודוחים את תפיסת העוינות בין יהודים לערבים כמצב קיומי או הכרחי. לכן גישת הפורום היא אזרחית, מרובדת, ולוקחת בחשבון גם הזדמנויות, אינטרסים של קבוצות כוח ואינטרסים של אזרחים ותושבים.

חברי הפורום מגשימים את חזון הפורום במספר דרכים, בהתאם לתחומי העיסוק שלהם, לנושאי המחקר שלהם ולהעדפות האישיות והמקצועיות שלהם.

ראשית, אנו בוחנים מזוויות שונות את האירועים במזרח התיכון המכוסים בשיח הציבורי והמקצועי בישראל.

שנית, אנו מציגים מידע וניתוח של אירועים במזרח התיכון שאינם מכוסים בשיח הציבורי והמקצועי בישראל.

חברי הפורום מגשימים את חזון הפורום במספר דרכים, בהתאם לתחומי העיסוק שלהם, לנושאי המחקר שלהם ולהעדפות האישיות והמקצועיות שלהם)

שלישית, אנו נוקטים בגישה בין תחומית והשוואתית בהתמודדות עם המזרח התיכון העכשווי. בכך אנו מאמצים "אוריינטליזם ישראלי חדש" המתייחס לישראל כמדינה מזרח תיכונית שיש לה קווי דמיון משמעותיים בינה לבין שאר מדינות האזור. גישה זו מרמזת גם על ניסיון ללמוד ולהפיק לקחים ממשטרים, תהליכים ואזורי סכסוך אחרים בעולם.

רביעית, חוקרי הפורום אמונים על גישה מדעית ביקורתית וניתוח תלוי הקשר. עם זאת, אנו מאמינים כי ביקורת על אחרים אינה רק נפוצה מדי בשיח הישראלי על המזרח התיכון, אלא שהיא "זולה" וקלה. אולם ביקורת פנימית, אם כי קשה לפעמים, היא הבסיס האמיתי לשיפור ולשינוי. לכן הביקורת שלנו מופנית גם לשיח הציבורי והמקצועי על המזרח התיכון במדינה וכלפי היצרנים השונים שלה – מוסדות ואנשים פרטיים.

חמישית, יש לנו אמפתיה בסיסית לתושבי המזרח התיכון כולו. אנו מאמינים שמעבר להיבט האנושי והמוסרי, יש בכך גם תועלת מקצועית שכן היא מאפשרת לחוקרי הפורום להכיר טוב יותר את "האחר" ואת האופן בו הוא חווה ומפרש את המציאות.

אנו מזמינים חוקרים, אנשי מקצוע ומתרגלים בעלי ידע ועניין המזדהים עם גישת הפורום, לשלוח אלינו מאמרים לפרסום. המאמרים חייבים להיות מקוריים, בנפח מרבי של 750 מילים, ואסור לפרסם בפלטפורמות נוספות. המוקד נדרש להיות בניתוח ולא בחוות הדעת. יש צורך בהפניות, והן יכונו היפר-קישורים בגוף המאמר. הצמדת תמונות אפשרית כל עוד הן צולמו על ידי המחבר או שהן חופשיות לשימוש בוודאות.