חברים בפורום לחשיבה אזורית

בעלי תפקידים

הוועד המנהל

ועדת ביקורת

עמיתי המחקר

צוות אופק

כותבים אורחים

רון גרליץ

מנהל שותף של עמותת סיכוי - העמותה לקידום שוויון אזרחי

צבי לניר

נשיא מייסד של חברת "פרקסיס" לחשיבה אסטרטגית