שיתוף פעולה כלכלי פלסטיני משני צידי הקו הירוק – האין זו אגדה?

עשרות אלפי פועלים פלסטינים, חוקיים ולא חוקיים, עובדים בישראל. לרשות עצמה אין מטבע עצמאי או מדיניות מוניטרית. ישראל פועלת במגוון דרכים למנוע התפתחות של תעשייה פלסטינית. ואלה הן רק כמה מהדרכים שבהן ישראל מנצלת את הכלכלה הפלסטינית לצורכיה. האם הדרך של הפלסטינים להפוך את המציאות הזו על פיה היא באמצעות שיתוף פעולה משני צידי הקו הירוק?

אליצור גלוק
28/09/2023