אנתרופולוגית. חוקרת גוף בהקשרים תרבותיים. כתבה את עבודת הדוקטור באוניברסיטה העברית בירושלים. העורכת הראשית וראש מחלקת הפרסומים במכון ון-ליר בירושלים. במשך עשור ניהלה במכון ון ליר את קבוצת המחקר "הבניית…