בטחון ולא כיבוש

ישראל צריכה ליזום מהלכים מיידיים לסיום הכיבוש והקמת תשתית למדינה פלסטינית. אם לא יימצא פרטנר פלסטיני לכך, עליה לעשות זאת באופן חד צדדי. לכאורה, הפלסטינים שוב "יקבלו" מבלי "לתת". אולם בפועל ישראל תקבל בחזרה את ערכי המוסר שלה ותבצר את היותה יהודית ודמוקרטית.

תומר ישראלי
06/09/2013