מחקרה של אליזבט בפורום לחשיבה אזורית מתרכז בסוריה ובעיראק. אליזבט היא גם עמיתת מחקר במכון למחקר מדיניות חוץ בפילדלפיה, ארצות הברית, ודוקטורנטית במחלקת מדע המדינה של אוניברסיטת פרינסטון. מחקרה של…

סיקור מדינות ערביות במדיה: אם לא נבין, איך נדע

מדוע סיקור המדינות הערביות בישראל כה חלש? רשימה חלקית: משום שהוא מתמקד בקוריוזים ובראיונות עם אושיות רשת שוליות, משום שאין לכתבים התמחות במדינות ספציפיות אלא ב"עולם הערבי", וכי הם מגויסים לנרטיב של ישראל

אליזבט צורקוב
25/01/2023