הסכנה האמיתית למדינת ישראל ולאזרחיה

השיח הציבורי והפוליטי ביחס לפיגועים המתחדשים נשען על תפיסה צרה ומקובעת, נטולת הקשר ועומק, המחלחלת לחברה הישראלית, מסכלת דיון אמיתי במתרחש ומעמידה בסכנה את עתידם של מדינת ישראל ואזרחיה. שיח ציבורי, פוליטי וביורוקרטי עשיר ומגוון, הנסמך על ידע ונסיון היסטורי, פוליטי, כלכלי וחברתי ועל מבט השוואתי, הוא תנאי מקדים לחברה בריאה ובטוחה.

הפורום לחשיבה אזורית
26/10/2015