הסכסוך: איפה הוא מתחיל ואיפה הוא נגמר?

ההכרזות האחרונות של ראש ממשלת ישראל ושריו, לפיהן בעיית 1967 אינה מקור הסכסוך ולפיכך פתרונה לא יתייחס לשורשים האמיתיים של הסכסוך, מייצגות תפיסה מוטעית של הקשר בין שורשיו של סכסוך לבין הדרך לפתרונו.

ליאור להרס
10/10/2011