מחשבה מוסלמית ירוקה: דת, אסלאם וסביבה

בקיץ 2011 הכריזה מועצת העוּלַמַא (חכמי הדת) האינדונזית כי מִכְרות שפוגעים בסביבה אסורים בתכלית על-פי השַרִיעַה (ההלכה המוסלמית). מועצה זו מעורבת מאוד בשיח הציבורי באינדונזיה, והמחשבה הירוקה שבאה לידי ביטוי בפסק ההלכה אינה יוצאת דופן. מהי מחשבה מוסלמית ירוקה ומהם שורשיה?

מירי שפר
06/10/2011