"חוק האזרחות": על דמוגרפיה וזכויות אדם

השיקול הדמוגרפי הסמוי השפיע על עיצובו על המשפט הישראלי מאז קום המדינה. כל עוד לא מתקיים דיון בלגיטימיות של השיקול הזה ובמגבלותיו הוא יחריף את הפגיעה בזכויות האדם בכלל והמיעוט הערבי בפרט.

גילה שטופלר
20/01/2012