ד"ר איריס פרוכטר-רונן מלמדת בחוג ללימודים רב תחומיים ובחוג לתרבות הקולנוע באוניברסיטת חיפה. עבודת הדוקטורט שלה עסקה בהתמודדותה של ירדן עם הסוגיה הפלסטינית כחלק מתהליך גיבוש זהותה הלאומית. כתיבתה בפורום…