השחיתות כובשת

בחירות 2015 יכולות לקנות את עולמן ולסייע בביעור נגע השחיתות שפשה במפלגות השלטון ובמערכת הציבורית כולה. כדי שזה באמת יקרה על הציבור להבין עד כמה השחיתות כובשת, עמוקה ונרחבת. בדמוקרטיה הבוחרים יכולים להראות למשחיתים ומושחתים את הדרך החוצה. ישנם תקדימים לכך, גם בישראל.

פיקי איש-שלום
31/12/2014