מפגש מפקדים במלחמת 1967: ישראלים וירדנים בסיור משותף

מפקדים ישראלים וירדנים, שחייליהם נלחמו זה בזה במלחמת 1967, נפגשו באתרי הקרבות והחליפו זכרונות וחוויות. אווירה של כבוד הדדי, ידידות ופיוס שררה במפגש גם כאשר לא הייתה הסכמה על כל העובדות. לא ישא עוד גוי אל גוי חרב?

נחום ברוכי
28/06/2012