לימודי ליבה לחרדים – ויכוח סרק?

חיוב בנים חרדים ללמוד לימודי ליבה שנוי במחלוקת הן מבחינה דמוקרטית הן לאור אופיין, גיבושן ויישומן של תוכניות הליבה. הפנמת תובנה זאת עשויה להשפיע לטובה על השיח החינוכי ועל מערכת היחסים בין דתיים לחילוניים בישראל.

יצחק גייגר
21/08/2012