אמא אווזה

הניסיונות של הארגון הליברלי "אווז" למנוע את השימוש במושג "זעם מוסלמי" מעיד על אופיו הלא-ליברלי של הארגון. ראוי להתמודד ישירות עם גילויי האלימות בחברות אסלאמיות, גם כדי לסייע להן להתגבר על התופעה

דני אורבך
29/09/2012