לחשוב מחוץ לקופסא של 67

פתרון שתי המדינות על בסיס גבולות 67' כבר אינו משכנע את הציבור. הגיע הזמן לחשוב מחוץ לקופסא ולהתמודד עם האחריות המוסרית של ישראל בעקבות מלחמת 1948. רק אז נוכל למצוא פתרון שיהלום את צרכי שני העמים.

נוי מורדקוביץ
28/10/2012