תרפ"ט: הכלה של מציאות מורכבת

את ספרִי תרפ"ט כתבתי לא רק כמחקר היסטורי אקדמי מדוקדק אלא גם מתוך מחויבות היסטורית-פוליטית: לאפשר לקוראים להכיר מגוון של קולות, מתוך הנחה שלידע כזה יש ערך מטעמי צניעות וככלי להבנה הדדית בין חברות בעימות. הרב חיים נבון מוזמן לקרוא את הספר שנית אם הוא מוכן להיפתח להיסטוריוגרפיה של תרפ"ט שאיננה מנקודת מבט דתית-לאומית.

הלל כהן
18/04/2014