שלום ארכיאולוגי בין ישראל לפלסטין

הארכיאולוגיה נגועה בסכסוך הישראלי-פלסטיני, וארכיאולוגים רבים פועלים לחזק את הנרטיב הלאומי שלהם על חשבון הצד השני. אולם פיוס מחייב הכרה בנרטיב של הצד השני והכלה שלו. על החובה להגיע להסכם שלום ארכיאולוגי ישראלי-פלסטיני.

רפי גרינברג
12/10/2013