צבי לניר

נשיא מייסד של חברת "פרקסיס" לחשיבה אסטרטגית

בעקבות "צוק איתן": כיצד להיחלץ מכשל חשיבה אסטרטגי

ריבוי השחקנים והאינטרסים במו"מ הישראלי-פלסטיני על עזה בעקבות "צוק איתן" דווקא מקדם את הסיכוי לשבירת הדיכוטומיה בעמדות שני הצדדים. בניגוד להסכמי העבר, שהתבססו על הרתעה הדדית והוליכו את ישראל וחמאס למלכודת של כשלים והטיות קוגניטיביות שיצרה דינמיקה של הסלמה, את ההסכם הבא יש לבסס על מצב חדש של win-win הן לישראל הן לפלסטינים ולחמאס.

צבי לניר
11/10/2014