יום השלום הראשון -- 26 באוקטובר 2014

שלום לא נוצר מתוך שרטוט או מחיקה של קו על מפה, ודאי שלא מתוך הסכם כתוב וחתום בין פוליטיקאים. שלום הוא מצב תודעתי המורכב מאוסף של החלטות אישיות ופעולות משותפות, הרגל קולקטיבי, דפוס חוזר של אמון הדדי בין אנשים.
הפורום לחשיבה אזורית חונך את יום השלום הראשון, שיצויין ב-26 באוקטובר 2014, יום השנה ה-20 לחתימת הסכם השלום בין ישראל לבין ירדן, בסדרת מאמרים ומחשבות על שלום ישראלי-ערבי קיים ועל השלום הישראלי-ערבי המדומיין.

דליה שחם הפורום לחשיבה אזורית
23/10/2014