יום שלום / ונפשם קשורה בנפשם

הוגים ואנשי ציבור ציונים מתונים טענו כבר לפני עשורים רבים כי על הציבורים העברי והערבי, היהודי והאסלאמי, להכיר אלו את שפתם, תרבותם ודתם של אלו, ומתוך כך לכונן דיאלוג יציב ואמפתי ביניהם. מפליאה הקלות שבה הוזנחה דרך הדיאלוג והאחווה ונמסרה לידי מסיתים ומדיחים, מפקדים מרעימי-פקודות וחילות חמושים עושי דברם.

שועי רז
09/11/2014