שמעון פרס: אבי הפומביות הגרעינית

מדיניות העמימות הגרעינית של מדינת ישראל הייתה, למעשה, פשרה פוליטית בין שתי עמדות מנוגדות. שמעון פרס לא היה אביה של המדיניות הזו, אלא דווקא תמך בהרתעה גרעינית גלויה. יתר על כן, למיזם הזה היו שותפים רבים בקהילה הבין-לאומית

אדם רז
16/10/2016