להשיב את הסטטוס-קוו של דיין להר הבית/אל-אקצא

מתחם הר הבית/אל-אקצא הוא בעל קדושה מיוחדת לשתי הדתות, היהדות והאסלאם. עם זאת, הסטטוס קוו שהנהיג משה דיין בשנת 1967 הצליח לצמצם את רמת החיכוך במקום למינימום. ממשלת ישראל תצטרך לכפות אותו בכוח על נאמני הר הבית אם ברצונה למנוע מלחמת דת איומה שתשתולל בארץ כולה.

רוני שקד
08/10/2015