לשקול התאבדות כדי להציל את הציונות

איזו מורשת יותיר נתניהו אחריו? חרבנו, שעליה הבטיח שנחיה לנצח, לא מבטיחה הישרדות ולבטח לא מעניקה משמעות. עלינו למצוא מחדש תכלית חיובית, ולא מכוח השלילה, לקיומנו המשותף. אם עודנה חפצת חיים, על הציונות לשקול התאבדות

אוריאל אבולוף
06/04/2016