עסקת חבילה לשלום: דרושה מנהיגות, לא סקרים

שלום ישראלי-פלסטיני המבוסס על הגדרה עצמית שווה של שני העמים הוא האפשרות היחידה שמשמעותה בחירה בחיים – ועם זאת, התמיכה הציבורית בה נמוכה. כיצד נוכל לגרום לה לעבוד ומאילו טעויות עבר יש להימנע? להלן הצעה

לימור יהודה דליה שיינדלין
22/01/2024