על אויבים מדומים והגינות בסיסית

האקדמיה מושפעת מהתחרות על תורמים, על תלמידים ועל משרות, וייצור ידע אקדמי מושפע מהסביבה החברתית והפוליטית. ההשפעות הללו קיימות גם אם אינן מודעות. אין בהצבעה עליהן כדי לטעון שהמומחים הם סוכני זדון, אלא שהם שחקנים במבנה נתון. הערות על תגובתו של שמעון שמיר למאמרי

אייל קליין
21/08/2019