על כדורגל נשים בעולם הערבי

בפני נשים ערביות שמעוניינות להפוך לספורטאיות מקצועיות ניצבים אתגרים רבים שהחברה שבתוכה הן חיות מערימה עליהן. בכדורגל המצב מורכב עוד אפילו יותר, שכן הוא נתפס כענף גברי והנוכחות הנשית בו נחשבת כחריגה. ועם זאת, יש לא מעט שהצליחו לפרוץ את תקרת הזכוכית. זה סיפורן

און דהן
27/07/2023