על השינויים הנחוצים בספרי הלימוד במדינות הערביות

במציאות שבה השלטונות מתערבים בתוכני הלימודים בעיקר מטעמים פוליטיים ואידיאולוגיים, כלומר בתגובה למציאות הגיאופוליטית המשתנה או בשל לחצים חיצוניים ולא מתוך שיקולים ענייניים שתכליתם שיפור מערכת החינוך והישגיה, נדרשת רפורמה מקיפה

און דגן
12/10/2021