עדי בס היא מנכ"לית הפורום לחשיבה איזורית. עדי בעלת תואר ראשון בחינוך, וכותבת תזה במסגרת תואר שני בחוג לניהול סכסוכים באוני' ת"א בנושא 'תפישות ועניין צעירים בישראל את הסכסוך הישראלי-פלסטיני'….