ישראל והפלסטינים: הדרך שלא נבחרה

מטרת העיסוק בהיסטוריה חלופית, או "נוגדת מציאות", היא לשחרר את החשיבה ההיסטורית מ"עריצות המבט לאחור", המתארת את ההיסטוריה בדיעבד כגזירת גורל. בעניין הפלסטיני, אותם עניינים "נוגדי עובדות" היו חלק בלתי־נפרד מן המציאות בזמן אמת וייצגו אפשרות קיימת, אך הם נדחו, הושתקו, או הודחקו. מתי שטיינברג שואל: מה היה קורה אילו

מתי שטיינברג
27/12/2021