פירוק הרשות הפלסטינית – אש בשדה קוצים?

הרשות הפלסטינית מהווה נטל על הפרויקט הלאומי הפלסטיני, והאזהרות של ראשיה מפני התמוטטות – נועדו לאוזניים הישראליות, שסבורות שהמשך קיום הרשות משרת את ישראל. מנגד, גם פירוקה של הרשות איננו פתרון קסמים, שהרי מה זה בכלל אומר "שלטון שמפרק את עצמו"? האם זה מן האפשר?

האני אל-מסרי
09/08/2021