ד"ר לימור יהודה היא חוקרת של תהליכי שלום וצדק מעברי במקומות של סכסוכים אתנו-לאומיים, עמיתת מחקר במכון טרומן למען קידום השלום באוניברסיטה העברית בירושלים, ובמרכז מינרבה לשלטון החוק במצבי קיצון באוניברסיטת…

נדרשת תוכנית רב־שלבית לביטחון ולשלום בהתאם לעקרונות המשפט הבין־לאומי

עומדת בפנינו בחירה ברורה בין שתי חלופות: המשך מלחמה עקובה מדם, שעשויה להתרחב גם לגדה המערבית, לירושלים, ולתוככי ישראל, ולסחוף אליה גם מדינות נוספות, או פעולה נחושה לכינונו של הסדר מדיני בין מדינת ישראל, העם הפלסטיני ומדינות ערב, העולה בקנה אחד עם המשפט הבין־לאומי. הנה עיקריה של תוכנית אפשרית לשלום אזורי

לימור יהודה עומר דג׳אני ג׳ון מקגרי
14/11/2023