מותר להשוות: עבאס ושערוריית ה"חמישים שואות"

ההתבטאות האומללה של עבאס בגרמניה לפיה "חמישים מעשי טבח של פלסטינים שקולים לחמישים שואות" גרמה, בפשטות, נזק לאינטרס הפלסטיני. יתרה מכך, היא מראה עד כמה נמוך מעמדו של עבאס בקרב הפלסטינים ועד כמה מצבם גרוע

אליצור גלוק
02/11/2022