מלזיה: תהפוכות דמוקרטיה־למחצה בשנים האחרונות

מלזיה מקובעת בתודעה כדמוקרטיה־למחצה, שכן היא מעניקה העדפה ברורה ומעוגנת בחוקה לקבוצת הרוב – מלאית בזהותה האתנית ומוסלמית בדתהּ. בשנים האחרונות היה נדמה שעומדת לחול תפנית רפורמית, אך עתה, לאחר פרק זמן תזזיתי למדי בזירה הפוליטית, חוסר הוודאות השתלט מחדש

גיורא אלירז
11/09/2022