המקרה המשותף של חמאס ושל הציונות הדתית

מראשית שנות התשעים ועד ימינו, נעה הלאומיות הדתית – הן הישראלית-יהודית והן הפלסטינית-אסלאמית – מהשוליים אל המרכז, והפכה להגמוניה החברתית והפוליטית. הציונות הדתית כאן, חמאס שם. בצד ההבדלים הברורים בין שני המקרים, בחינה השוואתית חושפת גם קווי הדמיון חזקים בין שתי התנועות

ערן צדקיהו
29/12/2022