אזרחות ותושבות במזרח ירושלים – השתלבות או מאבק?

מעמד תושבי מזרח ירושלים הוא לימינלי – קרוב לסף, אך לא מספיק. בעבר, ראתה בהם המדינה אזרחי ירדן שהם תושבי קבע בישראל. בשנים האחרונות החלה "להגדיר" את מעמדם, באופן פרדוקסאלי, כ"לא־מוגדר". מסע בין ריבוי המשמעויות המתעתע

אליצור גלוק
01/02/2023