רצח מתנחלים מול רצח אזרחים

בהתנגדות לכיבוש צבאי זר, הימצאות אזרחים כובשים היא עניין נדיר, והשיקולים אינם מסובכים. אבל במקרה של כיבוש קולוניאלי כמו זה שמקיימת ישראל, כיצד נשפוט פגיעה במתנחלים? הם אזרחים אך רובם הגדול חמוש ולעתים קרובות הם משמשים בפועל כוח עתודה לצבא

ארנסט ח'ורי
12/03/2023